Adur Madencilik Ltd. Şti.

Adur Madencilik Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kurulmuş ve 2007 yılından beri faaliyet gösteren bir limited şirkettir. Amerika merkezli URANIUM RESOURCES, INC., şirketin tüm hisselerinin yeni sahibidir. Adur, Türkiye'de uranyum ve diğer metallerin aranması ve işletilmesi amacıyla bir çok ruhsatlı sahada faaliyet göstermektedir.

Adur’un öncelikli ve ileri aşamadaki projesi Yozgat-Sorgun’daki Temrezli Uranyum Projesidir.  Uzun süredir MTA tarafından keşfedilmiş ve çok iyi bilinmesine rağmen, ekonomik olarak işletilememesinden dolayı atıl kalmış olan bu sahanın arama ve işletme hakları Adur tarafından alındıktan sonra sahada çalışmalar başlatılmıştır. Adur, Temrezli Projesinde gelişmiş ülkelerde en çevreci yöntem olarak bilinen ve yaygın olarak kullanılan Çözelti Madenciliğini kullanarak uranyumu ekonomiye kazandırmayı hedeflemektedir.

Uranyum Hakkında

Bilgi için tıklayın

Çözelti Madenciliği

İzlemek için tıklayın

Şikayet ve Öneriler

Şirket politikamız, sahadaki elemanlarımız veya çalışmalarımız, yöneticilerimiz hakkında veya Proje ile ilgili çözüm istediğiniz herhangi bir konuda şikâyet veya önerilerinizi bize iletebilirsiniz.

Bize Ulaşın

HABER/DUYURU