IK Politikamız

>


 

Adur Madencilik İnsan Kaynakları politika ve prensipleri doğrultusunda işyerinde renk, ırk, milliyet, din, siyasi düşünce, cinsiyet, yaş ve maluliyet ile ilgili herhangi bir yasal ayrımcılık gözetmeksizin çalışmalarını yürütmektedir.

Adur, herkese eşit ve saygıyla yaklaşılan bir çalışma ortamı yaratmayı taahhüt etmektedir. Çalışanlar arasında karşılıklı saygı, hoşgörü ve güven ortamının oluştuğu, içte ve dışta etkin iletişimin sağlandığı, profesyonel ve açık fikirli çalışanlardan oluşan şeffaf ve kurumsal bir şirkettir.

Seçme ve Değerlendirme Kriterleri

Adur Madencilik istihdam politikası gereği proje alanlarına yakın yerleşim birimlerinde ikamet eden kişilere, nitelikleri ölçüsünde öncelik tanıyarak yöre istihdamına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Yöre ile ilişkilerimizde faydanın adaletli dağılımını sağlamak başlıca görevimizdir.

Temrezli Projesinde istihdam sürecinde komşu köyler öncelikli olmak üzere Sorgun ve Yozgat’a odaklanılır. Ancak gerekli niteliklere sahip kişilerin bu çevreden bulunamaması durumunda, Türkiye’den de adaylar değelendirilmektedir. En yakın yerleşim yeri dikkate alınarak başlayan seçim süreci için gerekli nitelikler tanımlanırken tüm çalışanlarımızın sahip olmasını hedeflediğimiz temel değerler,  yetkinlikler ve bunlara ilişkin davranış örnekleri şöyledir:

• Saygı, Hoşgörü ve Güven
• Şeffaf, Açık Fikirli ve Objektif Olmak
• Gelişime Açık Olmak
• Etkin İletişim
• Takım Ruhu ve Dayanışma
• Çevreye ve Topluma Duyarlılık

 

HABER/DUYURU