SOSYAL SORUMLULUK

>

 

Bölgenin sosyal yaşamını zenginleştirecek ve bölgeye katkıda bulunacak proje ve girişimlerde bulunurken; sağlanacak faydanın adaletli dağılımını gözetmek, yöre kültürüne ve insanına saygılı olmak, halkın düşünce ve arzularını dikkate almak, komşularımızla iyi ilişkiler içinde olmak ve uyumlu çalışmak temel ilkelerimizdir.

Gerçekleştirdiğimiz Projeler

İstihdam

İstihdam politikamızdaki temel ilkeye uygun olarak bugüne kadar yapılan çalışmalarımızda iş önceliği yöredeki köylülere verildi. Özellikle sondaj çalışmalarımzda sondaj ekiplerinin tamamına yakını yöre halkından oluşmuştur.

Altyapı

Köylerin altyapı sorunlarıyla yakından ilgilenilmiştir. Akoluk Köyü için yeni bulunan kaynaktan ilave su getirilmesi ile Mehmetbeyli'de köyiçi yolların yapım çalışmalarına kaynak temin edilmiştir. 

Adı geçen köylerin arasındaki yolun yapımı için katkı sağlanmış; kepçe, traktör gibi iş makinalrına yeni iş olanakları oluşturulmuştur. 

Su Temini

Yaz aylarında su sıkıntısı başgösteren köylerde su sorununu radikal biçimde çözmek amacıyla Sorgun Kaymakamlığı’nın başlattığı kuyu açma ve su temin etme projelerine  katkıda bulunulmuştur. Mehmetbeyli Köyünde yeni içmesuyu kaynağı köylünün kullanımına verilmiştir. Akoluk köyündeki arama çalışmaları sürmektedir. 

Yenileme

Taşımalı sistem nedeniyle boşaltılmış olan köy okullarının onarımı yapılmıştır.

Düğün-dernek, şenlik, bayram ve cenaze gibi özel günlerde yöre halkıyla birlikte olmaya özen gösterilmiştir.

 

Planlanan Projeler

Alternatif İş Kolları

Yaşamını tarıma dayalı olarak sürdüren yörede insanların farklı iş kollarına yönlendirilebilmesi için alternatif çalışma alanları oluşturulacaktır.

Kadınlar ve gençleri daha aktif hale getirecek yeni projeler yöre halkıyla birlikte geliştirilecektir. 10 Temmuz 2015 günü yapılan Halkın Katılımı Toplantısında köylülerden gelen görüş ve öneriler değerlendirilmektedir. Ayrıca, Sorgun ilçesinde ve Mehmetbeyli, Akoluk, Temrezli köylerinde kamuoyu araştırma ve anket çalışmları da yapılmıştır.

Sağlık Taraması

Üretimin başlaması ile birlikte uygulamaya konulması öngerilen bu projeyle, başta çocuklar olmak üzere yöre halkının doktor ve ilaç hizmetinden yararlanması hedeflenmektedir.

 

 

HABER/DUYURU