HAKKIMIZDA

>

     

2007 yılında Northfield Metal Madencilik Limited olarak kurulan şirket 2009 yılında unvan değişikliğine gitmiş ve yeni ismi Adur Madencilik Limited Şirketi olmuştur. Adur Madencilik 2007 yılından beri Türkiye de uranyum metali arama ve proje geliştirme çalışmalarını yürütmektedir.Şirketin tüm hisseleri URANIUM RESOURCES şirketine aittir.  Adur Madenciliğinin kurumsal yapısı aşağıda sıralanan ilkeler doğrultusunda oluşturulmuştur. Bütün faaliyetlerimiz bu ilkelerle uyumlu yapılmakta ve tüm çalışanlarımız bu ilkelere bağlı hareket etmektedir.

 a) İş Sağlığı ve Güvenliği birincil önceliğimizdir. Çalışmalarımızı iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleyici tedbirler alarak, riskleri tanımlayarak, değerlendirerek ve yöneterek, ulusal ve uluslararası iş güvenliği yönetmelik ve uygulamalarına bağlı kalarak ve acil ve beklenmedik durumlara her zaman hazır olarak yürütmekteyiz.


b) Çevreye
 uyumlu ve tüm mevzuatlara uygun çalışmayı hedeflemekteyiz.  Kaynakların sorumlu ve bilinçli kullanılması, çevre ile uyumlu ileri teknolojilerin uygulanması, ekolojik dengelerin ve tarım alanlarının korunması,  çevre bilincini artıracak örnek uygulamalarla çalışıyoruz.
 


c) Ekonomik Katkı
sağlayacak tesisler işletmeyi hedeflemekteyiz.  Öncelikle yöre ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayan, Bölge insanına azami istihdam yaratan, Çalışanlar için iyi bir çalışma ortamı sağlayan ve Kaynakları verimli kullanan bir işletme olmayı planlıyoruz. 


d) Sosyal Sorumluluk
anlayışı ile çalışıyoruz.  Projelerden yaratılacak faydanın adaletli dağılımını sağlamayı, Yöre kültürüne ve insanına saygılı olmayı, Halkın düşünce ve arzularını dikkate almayı ve tüm paydaşlarımızla iyi ilişkiler içinde olarak uyumlu çalışmayı prensiplerimizden saymaktayız.


e) Yönetimsel Anlayışımız
her zaman şeffaf ve açık fikirli olmayı, profesyonel ve kurumsal çalışmayı, objektif olarak sürekli gelişim sağlamayı, karşılıklı saygı, hoşgörü ve güven ortamı yaratmayı ve şirket İçi ve dışında etkin iletişim kurmayı amaçlamaktadır.

 

HABER/DUYURU